Finansmotion 83/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 83/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand, m.fl

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 46.41.20. Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter

 

Under en följd av år har en bolagisering/privatisering av sjösäkerhetscentrum diskuterats. Det har visats intresse från delar av sjöklustret att driva och utveckla verksamheten. Landskapsregeringen har delfinansierat en privat utredning om hur projektet kunde genomföras. Vi uppfattar att verksamheten kunde utvecklas ytterligare i privat regi och därmed förstärka Åland som sjöfartscentrum. Skolfartyget Ms Michael Sars kunde med fördel ingå i en verksamhet som drivs i privat regi.  

 

Med hänvisning till ovanstående förslår vi

 

att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att förbereda en driftsprivatisering av Ålands sjösäkerhetscentrum.

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Jörgen Strand

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn