Finansmotion 84/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 84/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2010-09-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Avbytarservice inom lantbruket, tillägg till motiveringen

 

Landskapsregeringens avsikter att enbart skära ner avbytarservicen och privatisera avbytarsystemet i enlighet med arbetsgruppens förslag är en tveksam metod ifall man långsiktigt vill främja djurhållningen på den åländska landsbygden och bibehålla ett öppet landskap. Det är därför viktigt att koppla samman frågan om avbytarsystemets framtid till en hållbar utveckling för djurhållningen. Större moderniserade gårdsenheter särskilt inom mjölkproduktion är mer konkurrenskraftiga än de små, de har en ekonomisk stabilitet och bättre lönsamhet. De större gårdarnas behov av avbytarservice minskar i takt med att de anställer egen personal. Därtill kan djuren röra sig mera fritt vilket främjar hälsa och välmående. Undertecknade föreslår därför att avbytarsystemet fasas ut i takt med att gårdarna byggs ut och moderniseras vilket förutsätter att tillräckliga medel anslås i kommande budgetar för en behärskad strukturomvandling ska kunna ske mot mer konkurrenskraftiga och lönsamma enheter.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att sista meningen i andra stycket samt tredje stycket i motiveringen under moment 47.15.23 Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F) får följande lydelse: ”Avbytarsystemet föreslås fasas ut i takt med att gårdarna byggs ut och moderniseras och en behärskad strukturomvandling sker mot mer konkurrenskraftiga och lönsamma gårdsenheter. ”

 

 

Mariehamn den 14 september 2010

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen