Finansmotion 85/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 85/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2006-04-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslag samt ändring av motivering under moment 46.01.04

 

Landskapsregeringen föreslår att en projektledare anställs för att driva igenom reformen som skall resultera i ”Ålands gymnasieskola”. Undertecknade anser att det är för tidigt att anställa nämnda projektledare i detta skede. Det finns alltför många fråge- och problemställningar öppna angående reformen. Före lagtinget kan ta ställning till om reformen skall genomföras bör arbetsgruppens slutrapport föreläggas lagtinget iform av ett meddelade.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.01.04 i första tilläggsbudget för 2006 sänks med 35.000 EUR samt att motiveringen styrkes i sin helhet.

 

 

Mariehamn den 18 april 2006

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström