Finansmotion 85/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 85/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn m.fl.

2009-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 41.05.01 Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

I ordinariebudget ingår under detta moment kostnader för utredning och utveckling av TV-utsändningar. Lagtingets kanslikommission har beslutat att skjuta detta projekt på framtiden.

Då landskapet nu dessutom har behov av att göra inbesparingar med anledning av det ekonomiska läget anser vi det motiverat att även lagtinget drar ner på sina kostnader.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 41.05.01 sänks med 50 000 euro.

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Johan Ehn

Roger Jansson

 

 

Jörgen Strand