Finansmotion 86/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 86/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand m.fl.

2009-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 48.32.20 Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsutgifter

 

 

En stor del av landskapsregeringens projekterings och planerings arbete sköts idag av den egna förvaltningen. Detta är en uppgift som med fördel kan konkurrensutsättas och upphandlas på den öppna marknaden.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att upphandla de tjänster som idag utförs av projekterings och vattenenheten.

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Jörgen Strand

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn