Finansmotion 87/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 87/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn m.fl.

2009-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 46.60.20 Bostadslån (R)

 

 

I ordinarie budget finns ett anslag om 430 800 euro upptaget för köp av tjänster.

Då landskapet nu har behov av att göra inbesparingar med anledning av det ekonomiska läget anser vi att man bör sänka detta belopp avsevärt.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.60.20 sänks ytterligare 180 000 euro därmed med sammanlagt 300 00 euro.

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Johan Ehn

Roger Jansson

 

 

Jörgen Strand