Finansmotion 88/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 88/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn m.fl.

2009-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

Landskapsregeringen föreslår att en ny tjänst som kommunikationschef (lkl A26) inrättas fr.o.m. 1.10.2009.

Med hänvisning till det ekonomiska läget kan detta inte omfattas.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att den föreslagna tjänsten som kommunikationschef (lkl A 26) inte inrättas.

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Johan Ehn

Roger Jansson

 

 

 

Jörgen Strand