Finansmotion 9/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 9/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2009-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Investeringsstöd, höjning av anslag

 

Den politiska debatten om det åländska lantbrukets vara eller icke vara är för tillfället synnerligen negativ. En debatt som skapar stor oro hos yrkesutövarna i en näring som är helt beroende av politiska beslut för att kunna existera. Budgetförslaget för 2010 skingrar inte denna oro, utan ger ytterligare negativa signaler. Avbytarverksamheten avgiftsbeläggs, Naturbruksskolan läggs ner, inga medel tas upp för de nationella investeringsstöden, för att nämna ett par exempel.

     Angående investeringsstöden till lantbruket framhölls det från landskapsregeringens sida i budgetförslaget för år 2009 att ”investeringsstödet till lantbruket är landskapsregeringens viktigaste åtgärd för att höja lantbrukets konkurrenskraft generellt och på gårdsnivå”. Mot den bakgrunden känns budgetförlaget för 2010 förvånande. Finns det inte möjligheter till investeringar så stannar hela utvecklingen av en näring med stora kringeffekter upp. I ett försämrat sysselsättningsläge är det en synnerligen oklok politik Det hänvisas till att det finns outnyttjade medel kvar sedan tidigare för investeringsstöden. Enligt uppgifter räcker de medlen till enbart en större ladugårdsinvestering. Hur viktig den typen av satsningar är för mejeriets överlevnad kan inte nog understrykas.

 

 Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 47.15.44. Investeringsstöd till lantbruket (R) höjs  med 200.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2009

 

 

Anders Eriksson

 

 

Anders Englund