Finansmotion 90/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 90/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2009-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Moment 43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter (VR)

 

Landskapsregeringen föreslår i första tilläggsbudgeten för år 2009 bildandet av en s.k. kommunikationsenhet i syfte att förstärka samordningen av informationsansvaret inom förvaltningen. Utgående från det generella sparbehovet och vikten av att i första hand satsa resurserna på det som kan betecknas som förvaltningens kärnverksamhet, anser undertecknade att den föreslagna reformen ska skrinläggas.

 

 

Med hänvisning till förslag om utformning av allmänna motiveringen under Ht 43 i finansmotion nr 89/2008-2009 föreslås att detaljmotiveringen under moment 43.01.01 ändras sålunda att avsnittet under rubriken Kommunikationsenhet utgår

 

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Anders Eriksson

 

 

Harry Jansson