Finansmotion 91/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 91/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson m.fl.

2009-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget för moment 48.20.20 Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

Regeringen föreslår i TB:s allmänna motivering att verksamhetsutgifterna utom bunkerprisernas påverkan skall minskas med 5 % från grundbudgeten 2009. Beaktande möjligheten till driftsprivatisering av den nya Föglöfärjan och de besparingar som är möjliga på bemanningskostnaderna redan under år 2009 bör besparingen för året kunna vara större än den cirka 150.000 euro som föreslås.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 48.20.20 minskas med ytterligare 100.000 euro eller sammanlagt med 1.489.000 euro.

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Roger Jansson

Johan Ehn

 

 

Jörgen Strand