Finansmotion 92/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 92/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Allmänna motiveringen s. 4 Ålands polismyndighet

 

 

Landskapsregeringen avser inför budgetåret 2010 minska polisens arbete med indragning av fyra tjänster. Den utlovade verksamheten som skär-gårdspolis upplevs därför som hotad. Denna del av Åland har en likvärdig rätt till ordning och säkerhet som övriga delar av Åland. Det mest kost-nadseffektiva sättet att lösa frågan är att placera en åländsk polis på sjöbevakningsstationen på Kökar och därifrån verka i nära samarbete med gränsbevakningen.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

att allmänna motiveringen s 4 kompletteras med följande: Verksamheten som skärgårdspolis löses på kostnadseffektivt sätt genom ett nära samarbete med gränsbevakningen.                                                      

       

       

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Camilla Gunell

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback