Finansmotion 9/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 9/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upptagande av ett nytt inkomstanslag under moment 39.01.25 Inkomst av aktieförsäljning om 12.360.000 euro

 

 

Föreliggande budgetförslag innebär ett underskott om 21,5 miljoner EUR. Då landskapet inte har behörighet över skatteinstrumentet och således inte kan styra sina inkomster måste budgetunderskottet balanseras på annat sätt. En förnuftig finanspolitik är att avyttra egendom som inte ger avkastning till budgeten. I föreliggande budgetförslag framgår ingen avkastning från aktierna i Ålands turisthotell AB som äger och förvaltar byggnadskomplexet Arkipelag. Denna investering ger inget tillbaka till skattebetalarna vilket inte kan anses som en försvarlig samhällelig finanspolitik. Aktierna har ett högt marknadsvärde i dagsläget. Utgående från att byggnaden Arkipelag har en byggnadsyta om c:a 10.300 m2 bör ett medelpris om 1200 EUR per m2 anses marknadsmässigt.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att ett nytt moment 39.01.25 inkomst av aktieförsäljning inrättas under vilket 12.360.000 EUR upptas.

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

 

Bert Häggblom

 

 

Olof Salmén

Danne Sundman