Finansmotion 9/2010-2011

Tillhör ärendet: Frysning av landskapsandelar
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 9/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Frysning av landskapsandelar

 

Under moment 43.30.01 Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter (VR) anger Landskapsregeringen som en målsättning för år 2011 följande:

 

- att i samråd med den kommunala räddningsmyndigheten utarbeta en för landskapet gemensam översiktsplan. Planen ska ange de allmänna riktlinjerna för hur räddningsverksamheten ska organiseras.

När den nya räddningslagen tillkom år 2006 föregicks arbetet med lagstiftningen av många och långa diskussioner med de berörda parterna. Lagtinget beslöt att avstå från tvingande bestämmelser och beslöt att ge de berörda räddningsmyndigheterna och landskapet tid till årsskiftet 2009-2010 att på frivillig basis komma överens om hur räddningsväsendet på Åland skall organiseras för att fungera rationellt och effektivt.

    Tiden går och de som skall komma överens i denna fråga har nu överskridit den bestämda tiden med ett år.

    Detta är inte acceptabelt. För att de kommunala räddningsmyndigheterna ska ta sitt ansvar föreslår vi att de landskapsandelar som föreslås beviljas för materialanskaffningar fryses och inga förhandsbesked ges förrän de kommunala räddningsmyndigheterna i samråd med landskapsregeringen kommit överens om den gemensamma översiktsplan som räddningslagen förutsätter.

 

Med hänvisning till ovan anförda anser vi

 

att andra stycket stryks under motiveringarna till moment 43.30.30. landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet och istället fogas följande text till motiveringen: ”landskapsandelarna fryses tills de kommunala räddningsmyndigheterna i samråd med landskapsregeringen utarbetat en för landskapet gemensam översiktsplan som anger de allmänna riktlinjerna för hur räddningsväsendet ska organiseras”.

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Barbro Sundback                     

 

 

Camilla Gunell 

 

 

Carina Aaltonen