Finansmotion 94/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 94/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2009-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Höjning av anslaget under moment 45.54.01 Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR)

 

Det är oerhört viktigt att arbetet med att genomföra åtgärder i miljöhandlingsprogrammet kan fortsätta och att konkreta åtgärdsprogram för en förbättrad vattenkvalitet tas fram. Ambitionerna på vad som skall utföras under 2009 är höga och arbetet bör inte tappa fart på grund av minskade anslag. Snarare tvärtom är satsningar på en förbättrad vattenkvalitet en god investeringen för framtiden. I stället för att sänka anslaget med 5.000 euro så som föreslås i tilläggsbudgeten bör anslaget bibehållas på samma nivå som i ordinarie budget för 2009.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 45.54.01 Vattenförsörjning- och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR) höjs med 5.000 euro till 369.000 euro för att användas för vattenvårdsförbättrande åtgärder under miljöavdelningens ansvarsområde.

 

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Carina Aaltonen

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell