Finansmotion 96/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 96/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Allmänna motiveringen, Budgetramar och omprioriteringar, Ht 43 Kansliavdelningen, Ålands polismyndighet

 

Landskapsregeringen avser inför budgetåret 2010 minska polisens arbete med indragning av fyra tjänster. Den utlovade verksamheten som skärgårdspolis upplevs därför som hotad. Denna del av Åland har en likvärdig rätt till ordning och säkerhet som övriga delar av Åland. Det mest kostnadseffektiva sättet att lösa frågan är att placera en åländsk polis på sjöbevakningsstationen på Kökar och därifrån verka i nära samarbete med gränsbevakningen.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

                                      

att allmänna motiveringen Budgetramar och omprioriteringar, HT 43 Kansliavdelningen, (sidan 14 stycke två) kompletteras med följande: "Verksamheten som skärgårdspolis löses på kostnadseffektivt sätt genom ett nära samarbete med gränsbevakningen."

 

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Camilla Gunell

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback