Finansutskottets betänkande 10/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2001-2002

 

Datum

 

Finansutskottet

2002-10 -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2001

·      Landskapsrevisorernas berättelse nr 2/2001-2002

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet, som varken har någonting att anmärka mot revisionsberättelsen eller den utförda granskningen, föreslår att lagtinget antecknar sig berättelsen till kännedom.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 september 2002 inbegärt finansutskottets yttrande över revisionsberättelsen för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2001.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg samt ledamöterna Dennis Jansson, Jan-Erik Mattsson och Anne-Helena Sjöblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig revisionsberättelsen för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2001 till kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 10 oktober 2002

 

 

Ordförande

 

 

Folke Sjölund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson