Finansutskottets betänkande 2/2006-2007

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2006-2007

 

Datum

 

Finansutskottet

2006-11-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2005

·      Landskapsrevisorernas berättelse nr 2/2005-2006

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet, som inte har någonting att anmärka varken mot revisionsberättelsen eller den utförda granskningen, föreslår att lagtinget antecknar sig berättelsen till kännedom.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 september 2006 inbegärt finansutskottets yttrande över revisionsberättelsen för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2005.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Gun Carlson och ledamöterna Torbjörn Eliasson, Mats Perämaa samt Anne-Helena Sjöblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig revisionsberättelsen för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2005 till kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 8 november 2006

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson