Finansutskottets betänkande 2/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2008-2009

 

Datum

 

Finansutskottet

2008-12-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Resurs- och behovsplan för landskapet Åland

·      Landskapsregeringens meddelande nr 1/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

I meddelandet lämnar landskapsregeringen ytterligare underlag som ansluter till behandlingen av förslaget till budget för landskapet Åland 2009  samt beredningen av budgetförslag för kommande år.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande nr 1/2008-2009 för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att resurs- och behovsplanen baserar sig på en konjunkturbild som inte längre är rådande. Utskottet hänvisar till sitt betänkande nr 1/2008-2009 angående budgetframställningen för år 2009 avseende utskottets synpunkter på konjunkturläget och landskapets ekonomiska situation. Resurs- och behovsplanen behöver omarbetas för att den ska kunna ligga till grund för framtida ekonomisk planering. Landskapsregeringen bör återkomma med reviderade inkomster och utgiftstak i samband med kommande tilläggsbudget till vilken en reviderad resurs- och behovsplan om möjligt bifogas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 november 2008 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har berett ärendet parallellt med budgetframställningen för år 2009 och hänvisar i fråga om hörda sakkunniga till finansutskottets betänkande nr 1/2008-2009.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw samt ledamöterna Camilla Gunell, Torsten Sundblom samt Danne Sundman.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens meddelande nr 1/2008-2009 för kännedom och bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 12 december 2008

 

 

Ordförande

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte