Finansutskottets betänkande 3/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2003-2004

 

Datum

 

Finansutskottet

2004-01-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2003

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 5/2003-2004

 

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar ett förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2003. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 723.000 €. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 242.867.000 € budgeterats för år 2003.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens förslag till tilläggsbudget godkänns med de motiveringar som anges i framställningen. När det gäller understöd för kollektivtrafik önskar utskottet komplettera motiveringen. Landskapsstyrelsen bör enligt utskottet se över stödpolitiken för kollektivtrafiken på hela Åland. 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 14 januari 2004 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, vice ordföranden Mats Perämaa, ledamöterna Torbjörn Eliasson och Lasse Wiklöf samt ersättaren Danne Sundman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsstyrelsens förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2003.

__________________

 

 

Mariehamn den 14 januari 2004

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson