Finansutskottets betänkande 4a/2002-2003

Finansutskottets betänkande 4a/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4a/2002-2003

 

Datum

 

Finansutskottet

2003-05-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till första tilläggsbudget år 2003

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 20/2002-2003

 

Utskottets synpunkter

 

Vid ärendets enda behandling den 8 maj 2003 har lagtinget inte oförändrat godkänt finansutskottets betänkande nr 4/2002-2003. Ärendet har därför enligt 58 § lagtingsordningen återremitterats till finansutskottet för utlåtande över den av lagtinget beslutade ändringen.

 

Detaljmotivering

 

U T G I F T E R

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

45.10.

Övriga sociala uppgifter

 

45.10.01.

Verksamhetens utgifter (VR)

 

 

 

 

 

 

 

Lagtinget har beslutat höja anslaget under momentet med 20.000 euro samt att foga ett tillägg till motiveringen under momentet enligt följande: Lagtinget höjer anslaget under moment 45.10.01 Verksamhetens utgifter med 20.000 euro för att tillförsäkra tillräckliga resurser för utvecklingsarbete för behandling av drogmissbrukare.

    Finansutskottet omfattar lagtingets beslut att höja anslaget under moment 45.10.01 med 20.000 euro, men föreslår att motiveringen ges följande lydelse: Lagtinget har beslutat höja anslaget under moment 45.10.01 Verksamhetens utgifter med 20.000 euro för att tillförsäkra tillräckliga resurser för motivations- och utvecklingsarbete för behandling av drogmissbrukare

 

 

 

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget återremitterade den 8 maj 2003 ärendet till finansutskottet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Folke Sjölund, ledamöterna Jan-Erik Mattsson och Anne-Helena Sjöblom samt ersättarna Per-Erik Eriksson och Bert Häggblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda meddelar utskottet

 

att utskottet omfattar lagtingets beslut att höja anslaget, men föreslår en ändring av detaljmotiveringen i enlighet med detta betänkande.

 

 

 

 

Inkomster

 

 

Landskaps­styrelsens förslag

Finans­utskottets
förslag

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

804.000

824.000

39.30.

UPPTAGNA LÅN

-1444.000

-1424.000

39.30.90.

Finansieringslån

-1444.000

-1424.000

 

Inkomsternas totalbelopp

834.000

854.000

 

Utgifter

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

69.000

89.000

45.10.

Övriga sociala uppgifter

9.000

29.000

45.10.01

Verksamhetens utgifter (VR)

            9.000

           29.000

 

Utgifternas totalbelopp

834.000

854.000

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 8 maj 2003

 

 

Ordförande

 

 

Folke Sjölund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson