Finansutskottets betänkande 5/2009-2010

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2009-2010

 

Datum

 

Finansutskottet

2010-02-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2008

·      Landskapsrevisorernas berättelse nr 2/2008-2009

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet, som varken har någonting att anmärka mot revisionsberättelsen eller den utförda granskningen, föreslår att lagtinget antecknar sig berättelsen till kännedom.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 september 2009 inbegärt finansutskottets yttrande över revisionsberättelsen för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2008.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Torbjörn Eliasson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw samt medlemmarna Camilla Gunell, Torsten Sundblom och ersättaren Jörgen Strand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig revisionsberättelsen för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2008 till kännedom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 4 februari 2010

 

 

Ordförande

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte