Finansutskottets betänkande 7/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2002-2003

 

Datum

 

Finansutskottet

2003-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2002

·      Landskapsrevisorernas berättelse nr 2/2002-2003

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet, som varken har någonting att anmärka mot revisionsberättelsen eller den utförda granskningen, föreslår att lagtinget antecknar sig berättelsen till kännedom.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 september 2003 inbegärt finansutskottets yttrande över revisionsberättelsen för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2002.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Folke Sjölund, ledamöterna Lars Holmberg, Jan-Erik Mattsson och Anne-Helena Sjöblom samt ersättaren Jörgen Strand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig revisionsberättelsen för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2002 till kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 12 september 2003

 

 

Ordförande

 

 

Folke Sjölund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson