Finansutskottets betänkande 7/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2003-2004

 

Datum

 

Finansutskottet

2004-10-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2003

·      Landskapsrevisorernas berättelse nr 2/2003-2004

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet, som varken har någonting att anmärka mot revisionsberättelsen eller den utförda granskningen, föreslår att lagtinget antecknar sig berättelsen till kännedom.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 september 2004 inbegärt finansutskottets yttrande över revisionsberättelsen för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2003.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Gun Carlson och ledamöterna Torbjörn Eliasson, Lasse Wiklöf samt ersättaren Danne Sundman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig revisionsberättelsen för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2003 till kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 26 oktober 2004

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson