Finansutskottets betänkande 9/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2006-2007

 

Datum

 

Finansutskottet

2007-09-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2006

·      Landskapsrevisorernas berättelse nr 2/2006-2007

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet, som varken har någonting att anmärka mot revisionsberättelsen eller den utförda granskningen, föreslår att lagtinget antecknar sig berättelsen till kännedom.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 september 2007 inbegärt finansutskottets yttrande över revisionsberättelsen för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2006.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Gun Carlson, viceordföranden Mats Perämaa samt ledamöterna Anne-Helena Sjöblom, Torbjörn Eliasson och Peter Grönlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig revisionsberättelsen för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2006 till kännedom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 13 september 2007

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Anna-Lena Sjölund