Finansutskottets betänkande 9a/2004-2005

Finansutskottets betänkande 9a/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9a/2004-2005

 

Datum

 

Finansutskottet

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2005

·      Landskapsregeringens framställning nr 18/2004-2005

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Utskottets synpunkter

 

Vid ärendets enda behandling den 16 november 2005 har lagtinget inte oförändrat godkänt finansutskottets betänkande nr 9/2004-2005. Ärendet har därför enligt 58 § 1 mom. lagtingsordningen återremitterats till finansutskottet för utlåtande över den av lagtinget beslutade ändringen.

 

Lagtinget har beslutat att till betänkandet skall fogas en andra kläm enligt följande:

att Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att innan de i budgeten föreslagna markbytena förverkligas skall avtal med huvudmän för investering och drift för en 18-håls golfbana vara undertecknade.

 

Finansutskottet har beslutat omfatta lagtingets beslut.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget återremitterade den 16 november 2005 ärendet till finansutskottet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, ledamöterna Anne-Helena Sjöblom och Torbjörn Eliasson samt ersättarna Carina Aaltonen och Åke Mattsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda meddelar utskottet

 

att utskottet omfattar lagtingets beslut i ärendet.

__________________

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Helena Blomqvist