Framställning 26/2001-2002 (parallelltext)

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2002-05-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Ändring av 2 § blankettlagen om utkomststöd

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 26/2001-2002

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd  1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 2 § landskapslagen den 11 juni 1998 om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd (66/1998) en 3 punkt som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Avvikelser från tillämpning av bestämmelser i lagen om utkomststöd

     I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i lagen om utkomststöd:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    (ny punkt)

 

 

 

 

 

2 §

Avvikelser från tillämpning av bestämmelser i lagen om utkomststöd

     I landskapet gäller följande avvikelser från bestämmelserna i lagen om utkomststöd:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    3) vid tillämpning av 11 § skall barnbidrag beaktas som inkomst enligt följande: Från barnbidraget för ett barn avdras ett belopp om 9,59 euro per kalendermånad. Om barnbidrag erhålls för fler än ett barn skall för det första barnet 9,59 euro, för det andra 12,11 euro, för det tredje 15,31 euro, för det fjärde 17,32 euro samt för det femte och varje följande barn 20,52 euro per kalendermånad avdras från barnbidraget. Från den höjning av barnbidraget som erhålls av ensamförsörjare skall dessutom 3,36 euro per barn och kalendermånad avdras. Det belopp som återstår av barnbidraget efter avdrag beaktas som inkomst.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den