Framställning (tidigare lagförslag) 1/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 01/1999-2000

 

Datum

Arkivbeteckning

 

 

FR0119992000-pdf

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Ny polislagstiftningslag

 

 

 

Instruktioner för att läsa framställningen

 

För att läsa framställningen i ”tryckt form” behöver du programmet Acrobat Reader. Har du redan programmet installerat klickar du på dokumentlänken här: Framställning nr 01/1999-2000.

     Ifall du inte redan har programmet installerat på din dator kan du hämta hem programmet gratis genom att klicka här. Följ sedan installationsanvisningarna och klicka sedan på dokumentlänken ovan.

    

Vid eventuella problem eller om du vill ha pappersversionen hemsänd till dig ber vi dig ta kontakt med vårt kansli via e-post eller ringa +358 18 25332.