Hemställningsmotion 12/2001-2002

Tillhör ärendet: Modernisering av budgetarbetet
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 12/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Anne-Helena Sjöblom

2002-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Modernisering av budgetarbetet

 

Beredningen av landskapets budget måste moderniseras. Det nuvarande systemet motverkar en politisk behandling enligt de parlamentariska förhållanden som utvecklats under årens lopp.

     Den nuvarande budgetbehandlingen i lagtinget är stressig och ytlig på grund av tidsbrist och otillräcklig förankring av budgeten i lagtinget. Socialdemokraterna önskar förnya budgetbehandlingen för att öka insynen i budgetarbetet, utvidga lagtingets ansvar för budgeten och den parlamentariska förankringen i budgetarbetet.

     Förändringen bygger på en ny tidsordning för budgetarbetet. Vi föreslår att landskapsstyrelsen inleder budgetarbetet i lagtinget genom att presentera sina förslag till budgetramar under mars månad. Budgetramarna slås fast av lagtinget. Därefter bereder landskapsstyrelsen en budget som i september lämnas till lagtinget som då håller den årliga remissdebatten. Därefter behandlar finansutskottet budgeten så att den när lagtinget samlas i november är klar för politiskt avgörande i lagtinget.

     En sådan behandlingsgång gör det möjligt att anta budgetlagar samtidigt som budgeten godkänns. Dessutom kan förvaltningen räkna med att genast från årsskiftet betala ut de pengar som olika mottagare beviljats för sin verksamhet. Idag får många mottagare vänta orimligt länge innan medel betalas ut. Särskilt illa är det för ideella organisation som är helt beroende av landskapsstyrelsen medel för att driva sin ordinarie verksamhet d.v.s betala ut löner , hyror och andra löpande kostnader.

     Vi är övertygad om att en ändring i denna riktning skulle förbättra inte bara den politiska kvalitet på behandlingen av budgeten utan också förvaltningens möjligheter att sköta sitt ansvar på ett sätt som svarar mot medborgarnas uppfattning om rättssäkerhet och rättsskydd.

 

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller vi om

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om en modernisering av budgetarbetet så att budgetramarna godkänns av lagtinget i mars och att landskapsstyrelsens förslag till budget och budgetlagar lämnas till lagtinget i september samma år.

 

 

 

Mariehamn den 11 mars 2002

 

 

Anne-Helena Sjöblom

 

Barbro Sundback

 

 

Lasse Wiklöf