Hemställningsmotion 1/2001-2002

Tillhör ärendet: Jakttid på hare
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 1/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand

2002-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Jakttid på hare

 

 

Jakttiden på rådjur har ändrats från att tidigare infallit under perioden

1 september-31 oktober till att idag infalla under perioden 1 september – 20 december.

     Jakttiden på hare inträffar under perioden 1 oktober – 15 februari.

God jaktsed säger att man inte jagar rådjur med tax och hare med t.ex. stövare  på samma jaktområden samtidigt.

     Eftersom jakttiden på rådjur som ovan sägs har förlängts till 20 december så har det i praktiken inneburit att den på Åland så traditionsrika harjakten fått stå tillbaka.

     För att praktiskt möjliggöra jakt på hare under en längre period så kunde man förlänga harjakten till sista februari, vilket även är den tid som gäller i riket.

 

Med hänvisning till ovan anförda anhåller vi om  

 

att lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen att jakttiden på hare ändras så att den gäller under perioden första oktober-sista februari.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2002

 

 

Jörgen Strand

Harriet Lindeman

 

 

Roger Jansson

Dennis Jansson