Hemställningsmotion 15/2001-2002

Tillhör ärendet: Extra lönetillägg
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 15/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Anne-Helena Sjöblom,

2002-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Extra lönetillägg

 

 

Landskapsstyrelsen beviljar enligt prövning lönetillägg utöver tjänstekollektivavtalet. Dessa tillägg  benämns extra tillägg och personliga tillägg . Principerna för dessa extra tillägg är oklara och förefaller diskriminera kvinnor och särskilt kvinnor i låglönebranscher. Av landskapsstyrelsens beslut framkommer att dessa tillägg är rätt vanliga och de bidrar med stor säkerhet till att undergräva förutsättningarna för en  solidarisk lönepolitik och respekten för ingångna tjänstekollektivavtal.

     För att öka jämställdheten mellan kvinnor och mån med hänsyn till lönesättningen inom landskapsförvaltningen samt stärka hållbarheten i löneavtalssystemet efterlyser vi en mera rättvis lönepolitik med klara kriterier så att alla anställda behandlas möjligast lika.

 

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller vi om

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att landskapets lönepolitik ändras så att kvinnor och män oberoende av yrkesgrupp behandlas mera rättvist i fråga om extra lönetillägg

 

 

 

Mariehamn den 13 mars 2002

 

 

Anne-Helena Sjöblom

 

Barbro Sundback

 

 

Lasse Wiklöf