Hemställningsmotion 19/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 19/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Lasse Wiklöf

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Driften av kongress och kulturhuset

 

 

Turismen baserad på en färj- och kryssningstrafik med hög turtäthet, förmånliga priser och betydande servicenivå, är en fantastisk generator av service och tjänster i vårt åländska samhälle. Medborgaren på det lokala planet tänker sällan på den enorma förmån turismen skapat bland annat vad gäller butikstäthet, fantastiska anläggningar inom rekreation och fritid, ökade förutsättningar för bank- och försäkringsverksamhet, fenomenala kommunikationer etcetera.

     Väldigt mycket av det ålänningar upplever som naturligt i sin vardag har möjliggjorts just genom kombinationen åländska primärbehov kopplade till attraktion för inresande.

     Turismen är konjunkturkänslig. Men näringen är också i mycket hög grad beroende av olika incitament som särskilt under lågsäsong förmår attrahera seriösa besökare. Mycket har också gjorts för att bygga en ändamålsenlig infrastruktur för att stärka näringens konkurrenskraft och en hel del projekt planeras.

     Konferensturismen är vid sidan av familjeturismen under klassisk högsäsong ett oerhört viktigt fundament att bygga vidare på. Det är också den typ av turism som genererar det största samhällsekonomiska utfallet per besökare.

     I åratal har vår landskapsstyrelse och även lagtinget diskuterat och arbetat för att vi skulle kunna förverkliga ett tidsenligt och ändamålsenligt kongress- och kulturhus i Mariehamn. Planeringen rent fysiskt avancerar kring detta projekt som ålänningarna är mycket utväntade på men en fråga av mycket stor betydelse som knappast alls diskuteras offentligt är hur detta projekt skall drivas.

     Undertecknad vill erinra om vilket fokus som tidigare lagts för ett projekts förverkligande just beträffande frågan om hur driften skall skötas. Det gällde i hög grad beträffande allhallen, det gäller för de planerade badhusen och det bör rimligen också gälla kongress-kulturhuset. Det är en stor brist att den fysiska planeringen fortgår av denna anläggning utan att fokus också ställs på hur anläggningen skall drivas eftersom driften inte inskränker sig till projektets förfärdigande utan består över mycket lång tid.

 

Med beaktande av ovanstående föreslår undertecknade

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att lagtinget snarast möjligt erhåller en redogörelse över hur driften för det planerade kongress och kulturhuset skall lösas.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2002

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Barbro Sundback