Hemställningsmotion 2/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 2/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Strand

2002-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Undervisning för barn med särskilda behov

 

 

Det har visat sig att det inte är möjligt att integrera alla elever med särskilda behov i vår grundskola. Idag ordnas undervisning åt 7 – 8 barn utanför Åland. Lagmansgården har tagit emot en del av de elever, men också andra alternativ finns. Även andra tillfälliga specialarrangemang är aktuella på Åland.

     Det handlar oftast om barn under 15 år som borde få stanna kvar i sin hemmiljö. Att skickas bort till en annan ort är en traumatisk händelse för såväl föräldrar som barn. Alla vill undvika det i det längsta fastän själva undervisningen kanske skulle vara till stor nytta för eleven.

     Kostnaderna för de enskilda kommunerna är höga, så också det kan leda till att man i det längsta drar sig för detta förfarande.

     Redan 1992 tillsatte landskapsstyrelsen en arbetsgrupp som fick i uppdrag att utreda om det fanns förutsättningar att ordna särskilda undervisningsarrangemang för grundskolelever med speciella behov. Då ansåg landskapsstyrelsen att man kunde lösa problemen med integrering, vilket har visat sig inte fullt ut vara möjligt. Det finns orsak att på nytt se på de förslag som presenterades i (STRUL) utredningen 1993.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår undertecknade:

 

att lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om att utreda vilket intresse det finns för en gemensam lösning på Åland utgående från de förslag som finns i STRUL utredningen från 1993.

 

 

 

Mariehamn den 13 mars 2002

 

 

Jörgen Strand

 

 

Harriet Lindeman

 

 

Roger Jansson

Dennis Jansson