Hemställningsmotion 20/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 20/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Olof Salmén

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Uthyrning av Kastelholms kungsgård

 

 

Kastelholms kungsgård har stått oanvänd sedan fångkolonin avslutades.

Landskapsstyrelsen bör klargöra hur kungsgården skall användas i framtiden och om man inte finner något användningsändamål i samband med golfaktivitet så bör man bjuda ut den för uthyrning till privata.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att Kastelholms kungsgård hyrs ut till privata intressenter.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

 

 

Olof Salmén

 

 

Bert Häggblom

Gun-Mari Lindholm

 

 

Danne Sundman