Hemställningsmotion 21/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 21/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Registerskyltar för traktorer och släp samt provregisterskyltar.

 

 

Åland har sedan en tid tillbaka egna registerskyltar för bl.a. bil och motorcykel. Dessa skyltar är försedda med Ålands flagga, texten ”ÅLAND” och landskapsvapnet. Det finns också möjlighet att mot en avgift få personliga registerskyltar med som mest sju tecken. Denna typ av skyltar har inte införts för traktor-, släp- och provregisterskyltar. För att utseendet skall vara konsekvent borde detta göras.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att åländska registerskyltar med möjlighet till personliga registerskyltar införs även för traktorer, släp och provregisterskyltar.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

 

Danne Sundman

 

 

Bert Häggblom

Olof Salmén

 

 

Gun-Mari Lindholm