Hemställningsmotion 2/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 2/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m. fl.

2006-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utredning om åländskt EU-utträde

 

 

Både Ålands Framtid (HM 32/2004-2005) och Obunden Samling (HM 6/2004-2005 och HM 28/2001-2002) har tidigare motionerat om behovet av en utredning om konsekvenserna av ett åländskt utträde ur den Europeiska Unionen. Båda motionerna har remitterats till lagutskottet och väntar på fortsatt behandling.

     Efter det beslut som EG-domstolen fattade om vårjakten på sjöfågel blev det uppenbart hur bakbundet Åland är vid konflikter av denna typ i och med att Åland saknar egen talerätt. Efter beslutet om att förbjuda snuset, där Finland vägrat att utnyttja sina möjligheter att försvara Ålands ståndpunkt, hotade kansliminister Britt Lundberg EU-kommissionären Margot Wallström med att Åland kan bli tvunget att lämna EU om inte problemen med talerätten i EG-domstolen och avsaknaden av en åländsk plats i EU-parlamentet löses. Detta uttalande fick stor uppmärksamhet långt utanför Ålands gränser.

     Hotet om EU-utträde kan naturligtvis inte ännu verkställas. Konsekvenserna av ett utträde är inte utredda, och ett utträde försvåras av det faktum att den åländska autonomin är kraftigt kringskuren och bl.a. saknar det avgörande skatteinstrumentet.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att Lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att en utredning i brådskande ordning tillsätts i syfte att kartlägga konsekvenserna av att Åland utträder ur den Europeiska Unionen.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2006

 

 

Anders Eriksson

Brage Eklund

 

 

Danne Sundman

Fredrik Karlström