Hemställningsmotion 22/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 22/2001-2002

Vtm

Datum

 

Bert Häggblom

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Valmöjligheter inom grundskolan

 

 

Den åländska lagstiftningen om grundskolan är utformad så att eleverna i princip går i en viss skola i ett visst distrikt och/eller kommun där eleven är bosatt. För att öka valmöjligheten och flexibiliteten kunde detta luckras upp så att eleverna med större frihet skulle kunna välja vilken skola man vill gå i.

     Detta skulle indirekt innebära att en konkurrenssituation delvis skulle uppstå mellan skolorna; således skulle det bli både en piska och en morot för att hålla en hög kvalitet på undervisningen.

     Samtidigt borde man möjliggöra en större pedagogisk frihet för högstadierna så att de åländska högstadieskolorna till viss del kunde ha en egen inriktning och profil. Exempel på profiler är  naturvetenskap, kultur/idrott och social/humania. Samtidigt kunde man se över bestämmelserna om s.k. ersättande skolor mot bakgrund av erfarenheter från Sverige och s.k. friskolor.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att landskapsstyrelsen kommer med förslag på hur den åländska grundskolelagstiftningen kunde ändras så att elever i större utsträckning kan välja vilken skola de går i, hur högstadierna kunde ha en egen profil och om bestämmelserna kring ersättande skolor är lämpliga.

 

 

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

 

Bert Häggblom

 

 

Gun-Mari Lindholm

Danne Sundman

 

 

Olof Salmén