Hemställningsmotion 23/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr  23/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Variabla hastighetsbegränsningar

 

 

På många håll i Europa är hastighetsbegränsningarna variabla på vissa vägsträckor så att under vissa tider dygnet, årstider, trafikbelastning eller väderleksförhållande flukturerar hastighetsbegränsningen. Olika begränsningar för olika fordon förekommer också i kombination med faktorerna ovan.

     Åland har ett bra utbyggt vägnät vad avseende huvudvägarna och på dessa kunde under vissa tider hastighetsbegränsningen vara högre än 90 km/h.

     På vissa vägsträckor kunde det med hänvisning till trafiksäkerhetsaspekter stundtals vara lägre hastighetsbegränsning såsom t.ex. vid skolor och motsvarande sträckor med hög grad av lätt trafik. Olika andra förhållanden såsom t.ex. väderlek kan också motivera en tillfälligt sänkt begränsning.

     Detta kan genomföras med elektroniska skyltar eller med villkorade skyltar.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att variabla hastighetsbegränsningar införs på de åländska huvudvägarna.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

 

Danne Sundman

 

 

Olof Salmén

Bert Häggblom

 

 

Gun-Mari Lindholm