Hemställningsmotion 24/2001-2002

Tillhör ärendet: Utredning av bränsleprisnivån
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 24/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utredning av bränsleprisnivån

 

 

Nivån på bränslepriserna på Åland är föremål för ständig diskussion. Priset på bensin är högre på Åland än i kringliggande regioner. Jämfört med priset i Finland kan det skilja upptill 17 cent och i jämförelse med Sverige kan skillnaden vara ännu större p.g.a. valutakursen.

     Åsikterna går isär om vad som är orsaken till denna skillnad. Bränslekonsumenter hävdar att orsakerna främst är bristfällig konkurrens och det spekuleras t.o.m. i en eventuell kartell. Bränsleförsäljarna förklarar skillnaden med transportkostnader, den småskaliga marknaden och en hög servicenivå med påföljande höga fasta kostnader.

     För få fakta och slut på spekulationer som inte gagnar någon part samt en förklaring till prisskillnaden borde en opartisk utredning göras där orsakerna klarläggs.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att en utredning görs över orsakerna till bränsleprisnivån på Åland.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

 

Danne Sundman

 

 

Bert Häggblom

Olof Salmén

 

 

Gun-Mari Lindholm