Hemställningsmotion 25/2001-2002

Tillhör ärendet: Stöd till tjänsteföretag
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 25/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stöd till tjänsteföretag

 

Det åländska näringslivet genomgår en förändringsprocess. Traditionella näringar är på tillbakagång och nya nischer måste till för att garantera fortsatt välfärd. Olika typer av tjänsteföretag är en viktig del av det åländska näringslivet och blir än viktigare framdeles. Dessa företag är  viktiga ur sysselsättningssynpunkt.

     En framtida lokal nisch kan vara olika typer av företag inom den sociala sektorn, t.ex. enskilda daghem. Sådana företag kunde avlasta offentlig sektor och vara en möjlighet till ökat företagande för kvinnor.  Dessa företag har svårare att få tillgång till startkapital eftersom de inte i lika stor utsträckning har säkerheter i form av t.ex. maskiner och inventarier.

     Lagstiftningen för direkt bidrag är inte heller utformade till fördel för dessa typer av företag. För att uppmuntra till en utveckling av tjänsteföretagssektorn borde lagstiftningen reformeras och dessa typer av företag ges samma möjligheter som andra typer av företag.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att landskapsstyrelsen kommer med förslag för att uppmuntra ökat företagande inom tjänstesektorn.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Olof Salmén

Danne Sundman

 

 

Bert Häggblom