Hemställningsmotion 26/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 26/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Olof Salmén

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Försäljning av länsmansgården i Godby

 

En medborgare i landskapet Åland förutsätter att landskapet, företrätt av landskapsstyrelsen, skall ombesörja att landskapets egendom sköts på ett ändamålsenligt sätt. Ett exempel på misskötsel är den s.k. Länsmansgården i Godby, Finström.

     Länsmansgården har stått outnyttjad en längre tid. Orsaken är att man inte kan hitta en passlig verksamhet för huset. Det förefaller märkligt med tanke på läget och utformning på huset som inbjuder till många möjligheter. För att få tillstånd en verksamhet så att huset kommer till användning borde byggnaden snarast bjudas till försäljning till högstbjudande.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen att den s.k. länsmansgården i Godby bjuds ut till försäljning.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

 

Olof Salmén

 

 

Gun-Mari Lindholm

Danne Sundman

 

 

Bert Häggblom