Hemställningsmotion 28/2001-2002

Tillhör ärendet: Utredning om utträde ur EU
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 28/2001-2002

Vtm

Datum

 

Bert Häggblom

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utredning om utträde ur EU

 

 

Åland är sedan 1995 medlem av Europeiska Unionen. Vid anslutningen till EU gav Åland ifrån sig en betydande del beslutanderätt.

     Åland har inte kompenserats i tillräcklig utsträckning för detta. Ålands folk har fortfarande inte tillerkänts rätten att välja en representant till Europaparlamentet och åländska myndigheters möjligheter att föra talan inför EU i olika sammanhang är kraftigt kringskuren.

     Åland är det enda området i sitt slag som valt att gå med i EU. Ett alternativ till medlemskapet i EU är ett utanförskap. Detta kan komma att bli aktuellt om ovan beskrivna missförhållanden inte rättas till. En annan sak som kan komma att bli droppen för Ålands folk är när EU inkräktar på den lokala kulturen och sedvänjorna, som t.ex.beträffande vårjakten.

     För att få en överblick över vad det skulle innebära att gå ur EU och hur ett utträde skulle gå till så bör en utredning över detta göras.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi 

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att en utredning görs över vad ett utanförskap utanför EU skulle innebära och hur ett utträde kunde gå till.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

 

 

Bert Häggblom

 

 

Olof Salmén

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm