Hemställningsmotion 29/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 29/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Olof Salmén

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stöd för avloppsledning från norra Åland till Mariehamn

 

Projektet att bygga en överföringsledning för avloppsvatten från norra Åland till Mariehamn fortskrider sakta men säkert. Detta är när det förverkligas bland de största miljöinsatser som har gjorts för vattenmiljön på norra Åland och för Lumparn med kringliggande vatten.

     För att detta skall kunna genomföras bör landskapets ekonomiska åtagande var tillräckligt. Med tanke med vilken frikostighet man understöder byggandet av fritidsanläggning så borde ett utökat understöd till denna satsning vara naturligt.

     Detta miljöprojekt är vad som egentligen borde få bära namnet samhällsekonomisk satsning eller infrastrukturell satsning. Den förbättrar vattenmiljön avsevärt på Åland, vilken de facto är Ålands största samhällsekonomiska tillgång.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att landskapsstyrelsen i tilläggsbudget specificerar hur stor del av investeringen man är beredd att stå för i projektet att bygga en avloppsöverföringsledning från norra Åland till Mariehamn.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

 

 

Olof Salmén

 

 

Danne Sundman

Bert Häggblom

 

 

Gun-Mari Lindholm