Hemställningsmotion 30/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 30/2001-2002

Vtm

Datum

 

Bert Häggblom

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Rätt till förnyad medicinsk bedömning

 

 

I Sverige kan envar patient enligt hälso- och sjukvårdslagen ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning. Detta gäller när vetenskap och beprövad erfarenhet inte ger entydig vägled­ning och det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennas framtida livskvalitet. Därtill skall patienten erbjudas den behandling som den förnyade bedömningen kan föranleda.

     I landskapet finns idag inte denna rätt till så kallad second opinion. I synnerhet är det mycket viktigt att rätt till second opinion sker när det gäller behandlingar som av olika skäl inte leder till förbättringar. Nya kunskaper tillkommer hela tiden och nya behandlingsmetoder utvecklas ständigt. De nya metoderna tillämpas inte samtidigt överallt inom sjukvården.

     Det är därför viktigt att patienter i landskapet skall erhålla rätt till second opinion, åtminstone för de som har livshotande och särskilt allvarliga, varaktiga eller livslånga sjukdomstillstånd eller funktionshinder. Enligt vår mening bör denna rätt också gå längre.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi 

 

att patienter inom Ålands hälso- och sjukvård skall ges rätt till en förnyad medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

 

Bert Häggblom

 

 

Danne Sundman

 

 

Olof Salmén

Gun-Mari Lindholm