Hemställningsmotion 32/2001-2002

Tillhör ärendet: Ett ekonomisktpolitiskt program
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 32/2001-2002

Vtm

Datum

 

Bert Häggblom

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ekonomisktpolitiskt program

 

 

Den offentliga ekonomin inom landskapsstyrelsens förvaltning blir allt svagare. Tidigare överskott år 2000 om 76 miljoner mark har i affärsbokföringen för år 2001 förbytts i ett underskott på 10 miljoner mark.

     Uppenbart är att landskapsstyrelsen idag inte har kontroll på ekonomin eftersom de vid pressinformationen anfört att kostnaderna skenar medan intäkterna står och stampar. Uppenbart är också att landskapsstyrelsen idag saknar både kort- och långsiktig målsättning av medelanvändningen.

     För att inte landskapets framtida ekonomiska förutsättningar skall undergrävas och därmed hela självstyrelsen existens bör ansvariga politiker nu ta krafttag och uppgöra ett långsiktigt ekonomisktpolitiskt program där det bör framgå vilka sektorer som skall erhålla skattemedel och i vilken utsträckning.

     Att påstå att det råder en konjunktursvacka i landskapet saknas det stöd för då näringslivet går på högvarv och så gott som full sysselsättning råder. Uppenbart är att en omedelbar omprövning bör göras över vad skattepengar skall satsas på.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att landskapsstyrelsen snarast tillställer lagtinget förslag till en långsiktig ekonomisk plan innefattande förslag till omorganisering inom förvaltningen medförande att landskapets ekonomi bringas i balans.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

 

 

Bert Häggblom

 

 

Olof Salmén

 

 

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm