Hemställningsmotion 33/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 33/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Englund

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Långsiktigt hållbar flygtrafik på Åland

 

 

Åland står åter igen inför ett vägskäl när det gäller att långsiktigt garantera flygtrafik till och från Åland. I princip borde detta kunna skötas av privata aktörer på marknadsmässiga villkor. Erfarenheter visar att det tyvärr inte fungerar. Man kan inte förlita sig på ickeåländska dagssländor.

     Enda sättet att långsiktigt garantera en hållbar lösning på flygtrafiken är att trafiken utförs av åländska aktörer. Landskapets flygbolag Skärgårdsflyg kan utvecklas och ges i uppdrag att sköta flygtrafiken. För detta behövs initialt i uppbyggnadsskedet en insats från landskapet. På sikt bör trafiken skötas utan subventioner.

     En flygtrafik som sköts med hänsyn till i första hand åländska intressen har goda möjligheter att utvecklas till en betydelsefull transportinfrastruktur i framtiden. Detta behövs för det åländska samhällets och näringslivets utveckling.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om landskapsstyrelsen utreder och därefter i tilläggsbudget kommer med förslag på hur Skärgårdsflyg skall ges i uppdrag att bygga upp en långsiktigt hållbar flygtrafik på Åland.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

 

 

Anders Englund

 

 

 

Danne Sundman