Hemställningsmotion 34/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 34/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Rätt till motiverade beslut inom landskapsförvalt­ningen

 

 

Landskapsstyrelsen är en stor arbetsgivare. Tjänster tillsätts och arbetsavtal ingås hela tiden. Eftersom det är fråga om en myndighet och arbetena finansieras med allmänna medel är det nödvändigt att anställnings-förfarandena är sådana att de uppfyller de krav man kan ställa på god förvaltning.

     Landskapet saknar en lag om förvaltningsförfarande. Lagstiftningen om landskapsförvaltningen har inte följt med sin tid vilket medborgarna vittnar om när man klagar över långa behandlingstider, dålig transparens i ärende-behandlingen och  oklar ansvarsfördelning. Många upprörs alldeles särskilt över beslut som innehåller ett avslag och som helt saknar motivering.

     I grundlagens § 21 mom. 2 definieras rätten att få motiverade beslut och nödvändigheten att styrka denna rätt i lag för att man skall uppnå god förvaltning. Dessutom påtalas rätten att bli hörd och rätten att söka ändring i beslut. I dessa avseenden är den åländska lagstiftningen  bristfällig och bör omgående justeras för att ålänningarna skall erhålla det rättsskydd som garanteras  alla medborgare i Finland enligt grundlagen.

 

Med hänvisning till det ovan föreslår anhåller jag

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att lagstiftningsåtgärder omedelbart vidtas för att inom landskapsförvaltningen skapa bättre  förvaltning och trygga ålänningarna samma grundlagsenliga rättsskydd enligt grundlagens § 21 mom. 2 som tillkommer alla medborgare i republiken Finland.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

 

Barbro Sundback