Hemställningsmotion 34/2009-2010

Tillhör ärendet: Balningsanläggning för sopor
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 34/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Mika Nordberg

2010-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Balningsanläggning för sopor

 

 

För att minska avfallskostnaderna  för brännbart restavfall för samtliga ålänningar, föreslås att landskapsregeringen öppnar en mottagningsstation med komprimerande balningsanläggning, där samtliga aktörer som t.ex komuner, företag samt privatpersoner kunde lämna sitt avfall till samma kilopris. De komprimerade soporna lagras, transporteras och hanteras på möjligast kostnadseffektiva sätt så att kostnaden nedbringas till samma nivå som i omkringliggande regioner vilket kommer hushåll och företag tillgodo iform av lägre avgifter.

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget hemställer att landskapsregeringen inrättar en avfallsmottagningsstation med komprimeringsanläggning för brännbart restavfall.

 

 

Mariehamn den 10 mars 2010

 

Mika Nordberg