Hemställningsmotion 36/2001-2002

Tillhör ärendet: Vägbelysning i Jomala
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 36/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Babro Sundback

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Vägbelysning i Jomala

 

 

Många som bor i närheten av landskapets huvudvägar upplever tidvis att trafiken är intensiv och t.o.m. farlig. Särskilt under mörkare perioder av året upplevs trafiken som en källa till osäkerhet och ett hot. Avsnittet mellan Ramsholmen och Brändö längs huvudväg ett i Västra Jomala behöver vägbelysning och andra åtgärder som hastighetsbegränsningar och gc-väg för att de kringboende skall känna tillräcklig trygghet. I området bor många barn och unga som måste korsa huvudvägen för att komma till den busshåll­plats som för dem till skolan eller staden.

     I området finns också hästar som passerar huvudvägen som just i början av det aktuella vägavsnittet börjar med en relativt brant kurva.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår jag

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att vägbelys­ning sätts upp på vägavsnittet Ramsholmen–Brändö längs huvud­väg ett i Västra Jomala.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

 

Barbro Sundback