Hemställningsmotion 37/2001-2002

Tillhör ärendet: Elpriset på Åland
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 37/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Englund

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Elpriset på Åland

 

 

     Idag betalar de åländska elkonsumenterna betydligt mer för sin elström än elkonsumenterna i riket.

     För företagare på Åland innebär detta en stor konkurrensnackdel, vilket gör att produkter som är till för samma marknad inte kan konkurrera på samma villkor. I bl.a. produktionen av växthusprodukter är ett konkurrenskraftigt elpris helt avgörande eftersom elkostnaden utgör en betydande del av driftskostnaderna.

     Åland har en fri elmarknad något man inte skulle kunna tro, ett litet dyrare elpris på Åland när vi har reservkraften att tänka på är kanske rimligt men större differenser är oacceptabla.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget hemställer att landskapsstyrelsen vidtar åtgärder som gör att åländska företagare och  enskilda medborgare kan erhålla konkurrenskraftiga elpriser.

 

 

Mariehamn den den 14 mars 2002

 

 

Anders Englund

 

 

Jörgen Strand

 

 

 

Harriet Lindeman

 

 

Roger Jansson