Hemställningsmotion 38/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 38/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Harriet Lindeman

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Branschavtal för de vårdanställdas fackavdelningar Tehy och SuPer

 

 

Vi nås regelbundet av information om hur svår situationen är för vårdpersonalen inom ÅHS. Den svåraste situationen tycks finnas inom Ålands centralsjukhus. Också bland centralsjukhusets olika avdelningar finns det olikheter beträffande personalsituationen.

     Under rådande omständigheter måste alla hjälpa till. Alla goda förslag och all kreativitet måste tas till vara.

     I lagtingets senaste frågestund diskuterades möjligheten för vårdanställdas fackavdelningar Tehy och SuPer att teckna egna branschavtal. I det skedet meddelade landskapsstyrelsen att  det inte var aktuellt.

     Utgående från att dessa fackavdelningar tillsammans har dryga 500 medlemmar och utgör en stor del av det totala medlemsantalet och av de LS anställda, anser vi att deras anhållan är helt befogad. Också deras takorganisation, TCÅ stöder dem.

     Under rådande situation med stora svårigheter inom vården borde personalen få känna allt det stöd de kan få inom olika områden och då är möjligheten att teckna egna branschavtal ett sätt att komma dem till mötes.

 

Med hänvisning till ovan anförda anhåller vi om

            

att lagtinget hemställer hos landskapsstyrelsen om att ge de vårdanställdas fackavdelningar Tehy och SuPer rätt att teckna egna branschavtal.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

 

Harriet Lindeman

Jörgen Strand

 

 

Roger Jansson